รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์


รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
ใส่ปี พ.ศ.  
 
 


ที่อยู่ ถ.นิวาศ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000   
Create by : http://msglive.org Version 3.3.3 ©2555-2565.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.